Gör ditt lag till ett ledarlag
Ett företags effektivitet och relationen mellan de anställda är två faktorer som går hand i hand. Omorganisationer och förändringar inom företag leder ofta till turbulens i gruppens relationer, något som kan avhjälpas med rätt verktyg.
På Ledarlaget vet man vad gruppens dynamik innebär för ett företag. Finns det inte öppenhet och förtroende mellan arbetskamrater och inom ledningsgruppen blir företagets effektivitet lidande.
- Vi jobbar mycket med en modell som kallas FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). En modell som ursprungligen använts inom försvaret men som idag tillämpas på grupper i många olika sammanhang, säger Nils Ericsson, Ledarlagets grundare.
Enligt FIRO går en grupp igenom ett antal olika faser beroende på yttre och inre faktorer. Med kännedom om dessa faser kan man avhjälpa problem som väntas inträffa inom gruppen och därmed undvika både en otrivsam stämning på arbetsplatsen och minskad effektivitet inom företaget.

Nils Ericsson startade Ledarlaget för sex år sedan som associerad med ett annat företag, i år var det dags för Ledarlaget att stå på egna ben.
- Det är en väldigt spännande utmaning att köra på egen hand, säger Nils Ericsson.
Ledarlaget håller ledarskapsutbildningar och grupputvecklingsprogram för stora och små företag. Bland kunderna finns bland annat Scania som har använt sig av Ledarlagets självkännedomsprogram.
- Ett självkännedomsprogram innebär att man får en profil av sig själv utifrån frågeställningarna; hur uppfattas jag av andra, hur uppfattar jag mig själv? Med profilen som grundval och förståelsen för andras behov kan man sedan utveckla förmågan att samarbeta och samverka med andra, säger Nils Ericsson.

Ledarlagets kurser varar ofta en eller ett par dagar, beroende på vad företaget ifråga har för behov. Inför varje kurs görs en gemensam genomgång med Ledarlaget och företaget ifråga för att anpassa utbildningen efter just deras behov.
- Inom ett halvår efter genomförd utbildning gör vi alltid en uppföljning för att se om allt fungerar bra eller om kunden behöver ytterligare stöd, avslutar Nils Ericsson.

LEDARLAGET

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0704-922134


Email:
ledarlaget@comhem.se

Adress:
LEDARLAGET
Rindög. 48
11558 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN